7.JPG.jpg

Bezpieczne ferie - pogadanka

„Jak bezpiecznie spędzić ferie” - to temat spotkania policji w dniu 08.01.2019r. z uczniami z Szkoły Podstawowej.  Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną,

jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, bezpieczeństwem w drodze do szkoły, w szkole i w domu oraz wszelkiego rodzaju zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania, jak również profilaktyką uzależnień i szkodliwości społecznej.

pedagog szkolny

Dodatkowe informacje