1.JPG

„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

 Z okazji święta narodowego przypadającego  w listopadzie, w naszej szkole odbył się apel patriotyczny „A TO POLSKA WŁAŚNIE” przygotowany dla uczniów kl. I – III. Uroczystość rozpoczęła się od  wspólnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu narodowego.

Uczniowie klasy III pod kierunkiem nauczyciela G. Grzelak przygotowali program poetycko-muzyczny. Podczas  występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne opowiadające o historii Polski, ale także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Młodzi artyści śpiewali piosenki patriotyczne oraz zatańczyli taniec „Polskie zwyczaje”. Największym zainteresowaniem cieszył  się film multimedialny o polskich symbolach narodowych pt. „Polak Mały”.
Wspólne świętowanie z pewnością zapadnie w umysły dzieci i pozwoli kształtować szacunek do ojczyzny i tradycji narodowych.

 

Gabriela Grzelak

 

 

 

Dodatkowe informacje