1.JPG

NIEPODLEGŁA – MISTRZOWIE PIÓRA I KALIGRAFII

Konkurs pod takim hasłem został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, a skierowany był do uczniów kl. IV – VII.

 

 

Celem konkursu było: 

-  upamiętnienie  przypadającej w tym roku 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości;

- rozwijanie tożsamości narodowej wśród  dzieci;

- umiejętność kształtnego i pięknego pisania;

- rozpowszechnianie sztuki kaligrafii;

- uwrażliwienie  na piękno pisma odręcznego;

- rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: I kategoria kl. IV – VI, II kategoria kl. VI – VII.

Każdą klasę reprezentowały 3 osoby. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przepisać  dołączony tekst (wiersz o Ojczyźnie) wybranym przez siebie przyborem do pisania na papierze przygotowanym przez organizatorów lub samodzielnie. Każda kategoria miała inny tekst do przepisania. Obowiązywał zakaz korzystania z korektorów. Teksty mogły być ozdobione wybranymi przez uczestników iluminacjami. Do ich wykonania można było wykorzystać kolorowe pisaki.

Komisja w składzie: Agata Pawłowska  – Król i Elżbieta Ruszkowska dokonały oceny prac, biorąc pod uwagę staranność i oryginalność elementów graficznych, płynność pisania i estetykę połączeń literowych, kompozycję prac oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

Wyniki przedstawiają się następująco:

KL. IV – VI

 I miejsce – NATALIA  KRZYWONOS  kl. V a

II miejsce – KAMIL  BULANDA – kl.V b

III miejsce – OLIWIA  RĘBIASZ – kl. IV b

 KL. VI -VII

 I miejsce – ALEKSANDRA  PIKUL – kl.VII a

II miejsce – KATARZYNA  ZAJĄCZKOWSKA – kl. VII b

 WYRÓŻNIENIE

MARIA  KRÓL

ALEKSANDRA  KOZŁOWSKA

KATARZYNA  TWARÓG

OLIWIA  KAWCZYŃSKA

KRZYSZTOF  WRZEŚNIEWSKI

K. Popera, M. Charęza

 

 

Dodatkowe informacje