8.JPG.jpg

Anna Maria Wesołowska

 Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Wiei na zaproszenie burmistrz Grażyny Orczyk 12 grudnia br. w Złotym Stoku odbył się cykl spotkań edukacyjno - profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską.
W sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji, Sędzia spotkała się najpierw z uczniami klas 4-6 szkoły podstawowej, potem z uczniami klas 7 szkoły podstawowej i gimnazjalistami, a następnie odwiedziła przedszkolaków.

Tematyka spotkań dotyczyła bezpieczeństwa młodzieży, poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne. Pani Sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych. Rozmawiała z uczniami o nowych zagrożeniach, między innymi o cyberprzemocy, zbyt wczesnej inicjacji seksualnej i legalizacji narkotyków miękkich. Opowiadała historie z sali sądowej, które szczególnie zapadły jej w pamięć.
Powszechnie wiadomo, że nieznajomość prawa nie chroni przed konsekwencjami za popełnione czyny, dlatego Sędzia uświadamiała, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych oraz przestrzegała młodzież przed cyberprzemocą. Uczniowie dowiedzieli się również, czym jest stalking i grooming oraz jakie grożą za to kary. Mówiła o demoralizacji, która zaczyna się od podziwu dla złych czynów, o braku szacunku dla siebie i drugiego człowieka. Namawiała, by przerywać zmowy milczenia, by przełamywać złe zasady i nie ukrywać problemów.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością złotostockiej młodzieży. Nauczycieli Anna Maria Wesołowska zachęcała do poruszania zagadnień związanych z prawem na lekcjach wychowawczych, doradzała wprowadzenie tzw. „kącików prawnych”, oraz organizowanie profilaktycznych wycieczek do sądów.
Ostatnia część konferencji skierowana była do rodziców, służb publicznych oraz wszystkich mieszkańców. Pani Sędzia apelowała do wszystkich, by jak najwięcej osób zabierało głos i angażowało się na rzecz innych, aby zło i patologia nie stały się powszechnie akceptowane. Podkreślała również ogromne znaczenie roli rodziny w każdym aspekcie życia młodego człowieka. Wystąpienia Sędzi zostały nagrodzone dużymi brawami. Był również czas na wspólne zdjęcia i autografy.

m m-b

 

 

 

Dodatkowe informacje