3.JPG

DEN 2019

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14.10.2019

10.00 – UROCZYSTY APEL

11.00 – 12.00 - WYDAWANIE OBIADÓW

ORGANIZACJA DOWOŻENIA:

Przyjazd

Błotnica – 9.10

Chwalisław – 9.30

Laski – 9.10

Mąkolno – 9.40

Płonica – 9.10

Odjazd

Wszystkie dzieci wyjeżdżają o tej samej godzinie 11.00 – 11.15 ( czas na zjedzenie posiłku)

Wywiadówki - wrzesień 2019

Uwaga.

Pierwsza wywiadówka odbędzie się 17 IX 2019:

godz. 1600 - klasy I-IV

godz. 1700 - klasy V-VIII

Karta zgłoszenia do świetlicy'2019

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 do odebrania w sali nr 8 (świetlica szkolna).

Rok Szkolny 2019/2020

UWAGA!

Od 1 IX 2019 nastąpi zmiana dziennika elektronicznego na "Librus". W związku z tym plany lekcji i dostęp do dziennika możliwy będzie w drugiej połowie września.

Hasła indywidualne zostaną udostępnione podczas spotkań z rodzicami.

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego: 2 IX 2019 o godz. 930 na hali sportowej.

Dodatkowe informacje